spacer spacer spacer spacer spacer
gfx spacerspacerspacerspacer
Węgorzewo zakładki
gfx
menu
spacer starostwo
kwadracik Organy władzy
kwadracik Administracja
kwadracik Kontakt
kwadracik Jednostki organizacyjne
kwadracik Przetargi
kwadracik Oferta inwestycyjna
kwadracik Ogłoszenia
kwadracik Aktualności
placowki
kwadracik Spis sołectw
kwadracik Ciekawe linki
szukaj
 
 
   
spacer spacer
pasek1
pasek2   pasek3
pasek4
Walory turystyczne
Walory turystyczne
Kiedy ok. 10000 lat temu nastąpiło ocieplenie klimatu, w wyniku cofnięcia lądolodu powstał zróżnicowany krajobraz morenowy z tysiącami malowniczych jezior. Wycinanie lasów od czasów krzyżackich, budowanie tam na rzece powodowały podnoszenie się poziomu wody i w XVI w. nastąpiło połączenie kilku jezior w jedno duże - Mamry. Wody jezior: Mamry, Święcajty, Stręgiel, Kirsajty, Łabap, Oświn i Rydzówka są I i II klasy czystości.
Z dawnej puszczy porastającej te ziemie niewiele zostało, ale można jeszcze odnaleźć wyjątkowe okazy fauny i flory. W Puszczy Boreckiej chroni się bogaty drzewostan w rezerwatach: Lipowy Jar, Wyspa Lipowa, Borki, a w rezerwacie Mazury- zbiorowiska leśne wraz z jeziorami. Siedliskiem wielu gatunków ptaków i ssaków jest również rezerwat krajobrazowo-leśny Piłackie Wzgórza z najwyższym wzniesieniem Górą Piłaki (210 m n.p.m.).

Na terenie Puszczy żyją na wolności żubry. Nad jez. Łękuk na Diablej Górze znajduje się Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska. Lasy powiatu są idealnym uzupełnieniem jezior i dodatkowym walorem turystyczno-rekreacyjnym. Rzadkie okazy fauny i flory są chronione w licznych rezerwatach przyrody, a potężne drzewa i wielkie głazy są jej pomnikami.
Do najciekawszych rezerwatów należą: - Rezerwat faunistyczny "Siedmiu Wysp" obejmujący jez. Oświn, bagna, nieużytki i ok. 100 ha lasów liściastych. Istnieją tu doskonałe warunki dla ptactwa wodno - błotnego. Gnieżdżą się tu czapla siwa, żuraw, perkoz dwuczuby, bocian czarny. Zarastające połacie wodne są naturalnym siedliskiem żółwia błotnego i norki. W 1983 roku rezerwat objęto międzynarodową konwencją "RAMSAR", dotyczącą ochrony najcenniejszych obszarów wodno-błotnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych sprowadzono tu ze stacji hodowlanej PAN w Popielnie koniki polskie.

- Rezerwat krajobrazowy na jez. Mamry- obejmujący wyspy tego jeziora (z wyjątkiem wyspy Kirsajty), o łącznej powierzchni 239 ha, trzcinowiska i głazy wystające z wody. Na torfowiskach wysokich tych wysp spotyka się reliktowe gatunki flory arktycznej. Szczególnie interesująca jest wyspa Upałty gdzie rosną 400-letnie lipy i dęby oraz rzadkie okazy roślinności zielnej: lilia złotogłów czy pełnik europejski.
- Rezerwat krajobrazowy obejmujący półwysep i wyspy na jez. Rydzówka (26 ha), utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków wodnych i błotnych. Najliczniej występuje tu kormoran, w czasie przelotów wiosennych i jesiennych odpoczywają ogromne stada dzikich gęsi, wśród których osobliwością jest gęś Suszkina i gęś zbożowa.
- W rezerwacie leśnym "Mokre" (7 ha) chroniony jest fragment lasu olszowo-jesionowego ze starymi dębami w wieku ok. 140 lat.

Lasy na terenie powiatu węgorzewskiego to oaza zwierzyny łownej. Doskonałe warunki bytowania znalazły w nich jelenie, sarny, rysie, borsuki, pospolite lisy i jenoty, a także przychodzące z Puszczy Boreckiej największe dziki. Obfitą bazę żerową, spokój, dobrze rozwiniętą sieć kanałów i rowów melioracyjnych znalazły na terenie powiatu bobry, o czym świadczą licznie spotykane żeremia. W lasach dzierżawionych przez miejscowe koła łowieckie ("Mazury", "Cyranka" i wojskowe "Żbik") można spotkać także wilki.

Ze względu na spadek liczebności łosia wprowadzono zakaz polowania na tego pięknego zwierza. Szczególnym upodobaniem wśród myśliwych miejscowych i zagranicznych cieszy się jesienne polowanie połączone z uroczystym obchodem dnia św. Huberta, zakończone tradycyjnym ogniskiem, na którym można zjeść pieczonego dzika i inne przysmaki z dziczyzny.

spacer spacer
spacer
prezentacja
kwadracik Polożenie
kwadracik Historia
kwadracik Walory turystyczne
kwadracik Atrakcje
kwadracik Imprezy
kwadracik Galeria zdjęć
turystyka
kwadracik Noclegi
kwadracik Gastronomia
kwadracik Aktywny wypoczynek:
mini kwadracik sporty wodne
mini kwadracik wędkarstwo
mini kwadracik Inne formy wypoczynku
kwadracik Trasy turystyczne
kwadracik Obsluga turysty
kwadracik Kalendarz imprez
informacje
kwadracik Urzędy
kwadracik Instytucje i inne
kwadracik Instytucje kultury
kwadracik Komunikacja
mini kwadracik PKS
mini kwadracik PKP
mini kwadracik TAXI
mini kwadracik Żegluga Mazurska
kwadracik Pogoda
kwadracik Ważne telefony
kwadracik Banki i bankomaty
kwadracik Usługi samochodowe
kwadracik Ubezpieczenia
kwadracik Kościoły
kwadracik Apteki
kwadracik Sport
powiadomienie o nowosciach
ok
  podaj e-mail
  zapisz się
odmów
  Projekt i hosting Studio Kolor e-mail: admin@wegorzewo.pl